നാവുളുക്കുന്ന വാക്കുമായി ശശി തരൂര്‍!! floccinaucinihilipilification ട്വിറ്ററില്‍ ട്രെന്‍റിങ്ങ്
Most Popular (6 hours)

RSS outreach Dialogue

- dailyexcelsior.com

Stray dogs maul 4-yr-old to death

- news.statetimes.in

Five panchaloha idols recovered

- business-standard

Sports Snippets

- heshillongtimes.com

Most Popular (24 hours)

Dohling admits to dissent in PDF

- heshillongtimes.com

Most Popular (a week)

oneindia
6 days ago

നാവുളുക്കുന്ന വാക്കുമായി ശശി തരൂര്‍!! floccinaucinihilipilification ട്വിറ്ററില്‍ ട്രെന്‍റിങ്ങ്

വായില് കൊള്ളാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള് പറഞ്ഞ് മലയാളികളെ ശശി തരൂര് വട്ടം ചുറ്റിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. സുനന്ദ പുഷ്കറിന് റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര് ണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ റിപബ്ലിക്ക് ചാനലില് വന്ന വാര് ത്തയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണത്തില് തരൂര് ഉപയോഗിച്ച പദം ചില്ലറയൊന്നുമല്ല മലയാളികളെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചത്. എക്സാസ്പെറേറ്റിങ്ങ് ഫെറാഗോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷന് സ് എന്ന പ്രതികരണത്തിന് റെ അര് ത്ഥം മലയാളി തിരഞ്ഞ് പിടിച്ചപ്പോള് ശരിക്കും

Read on the original site


US FORSCOM gets 1st woman chief

- business-standard
Hashtags:   

നാവുളുക്കുന്ന

 | 

വാക്കുമായി

 |